Tuščia

Iš viso: 0,00 €

Turite klausimų? Susisiekite (85) 21 36 420 arba info@ciapigiau.lt

Pirkimo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Šios internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą www.čiapigiau.lt parduotuvėje. Ji priklauso UAB “Mūsų prekyba”, kurios įmonės kodas 301533698, registracijos adresas Krivių g. 35, Vilnius, tel.: +370 5 2136420.

2. Čiapigiau.lt administracija turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams užsakantiems šioje Parduotuvėje.

3. Klientas turi galimybę susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais užsakymų atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.

4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

 

II. Privatumo politika

1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekes iš Parduotuvės, turi užsiregistruoti, įvesdamas visą informaciją kuri yra nurodoma registracijos formoje. Visi pažymėti privalomi laukai, yra būtini tinkamam užsakymo vykdymui. Parduotuvė patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti Parduotuvės informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu.Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Pardutuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

5. Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos.

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas (jei jis dar nėra užsiregitravęs ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir kaina.

4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis, kitaip, bus laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis.

5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.

6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

7. Parduotuvė gavusi pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.

8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

10. Jei prekės nėra Lietuvos sandėlyje, jas užsakysime iš gamintojo ir pristatysime pagal šias sąlygas:

  • užsakymas vykdomas sumokėjus ne mažiau kaip 10% įnašą nuo užsakomų prekių sumos į UAB "Mūsų prekyba" sąskaitą arba sumokėjus grynais. Užsakymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo įnašo gavimo datos.
  • 10 % įnašas mokamas už vadybininko konsultaciją. Gavus prekę (-es) vadybininko konsultacijų mokestis užskaitomas kaip mokėjimas už prekę (užskaitomas kaip avansas), tačiau atsisakius pirkti laiku pristatytas, kokybiškas prekes šis mokestis negrąžinamas.
  • Kai kurios prekės (priedai, detalės ir pan.) užsakomos tik sumokėjus visą (100%) pirkimo sumą.
  • Užsakymo terminas suderinamas asmeniškai su pardavimo vadybininku (paprastai apie 14 dienų). Jei prekė negali būti pristatyta sutartu terminu, klientas turi teisę prašyti nuolaidos, arba atgauti visus sumokėtus pinigus ir vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį. Gavimo terminas, prekių kainos ir kiekiai nurodomos išankstinėje sąskaitoje.
  • UAB "Mūsų prekyba" įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes sutartomis kainomis. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių UAB "Mūsų prekyba" negali pasiūlyti prekių sutartomis kainomis - grąžinami visi sumokėti pinigai. Aplinkybių paaiškinimai klientui pateikiami asmeniškai elektroniniu paštu.
  • Pirkėjas įsipareigoja pirkti prekes sutarta kaina, kai jos atvykstą į sandėlius. Jei prekė pristatoma laiku ir kokybiška derybos dėl kainos negalimos.
  • Atsisakius pirkti laiku pristatytas, kokybiškas prekes UAB "Mūsų prekyba" 10 % įnašą nuo atsisakytų prekių kainos užskaito kaip mokėjimą už vadybininko konsultaciją. Pirkėjui išrašoma ir el. paštu išsiunčiama sąskaita faktūra.
  • Pervedant avansą pirkėjas sutinka su šiomis sąlygomis, taip pat patvirtina, kad prekės yra užsakomos asmeniškai jam ir už pristatytas prekes privaloma atsiskaityti.

11. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

 

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas.

1. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.

2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.

5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvė per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. Parduotuvės įsipareigojimai Kliento atžvilgiu:

6.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos prekės.

6.2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.

6.3. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus. Parduotuvė įsipareigoja informuoti Klientą per 1 darbo dieną, jei atsiranda objektyvios techninės kliūtys perduoti užsakytas prekes ir įvykdyti užsakymą.

6.4. Parduotuvė įsiparegoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke ir jos pristatymu, bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.

6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 

V. Prekių grąžinimas.

1. Perkant parduotuvėje www.čiapigiau.lt, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktai tinkamos kokybės prekei suteikiama 14 dienų grąžinimo garantija nuo prekės gavimo dienos. Kokybiškas prekes galima grąžinti, jei:

- grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;

- prekė yra nenaudota ir nesugadinta;

- prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.);

- grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;

- grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas, garantinis talonas (jei jis buvo išduotas).  

 

2. Norėdami grąžinti tinkamos kokybės prekę:

Reikia būtinai susisiekti su Parduotuve ir užpildyti rašytinį laisvos formos prašymą. Iš anksto neperspėjus ir nesuderinus grąžinimo, prekės atgal nepriimamos. Paaiškinti priežastį ir prisegti pirkimo įrodymą.

3. Kiekvienai prekei suteikiama tiekėjo garantija gamybiniam brokui ir kitiems defektams nesusijusiems su normaliu prekės naudojimu ir aplinkos poveikiu.

4. Norint grąžinti netinkamos kokybės prekę, atlikite aukščiau išvardintus žingsnius.

5. Parduotuvė įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo rašytinio prašymo gavimo dienos pateikti vartotojui motyvuotą rašytinį atsakymą.

 

VI. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete arba mokejimai.lt sistema.

2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

VII. Prekių pristatymas

1. Parduotuvė įsipareigoja informuoti apie pristatymo terminą užsakymo metu arba po jo. Klientas informuojamas apie pristatymo terminą prieš sumokėdamas pinigus.

2. Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo terminą ir kreiptis į Parduotuvę tik tuo atveju, jeigu praėjo 24 valandos nuo sutarto pristatymo termino pabaigos.

3. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.

4. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5. Klientas, užsakymo metu pasirinkęs prekes atsiimti įmonės būstinėje, privalo pateikti asmens dokumentą bei užsakymo kopiją. Parduotuvė savo ruožtu įsipareigoja pranešti Klientui, kai prekė bus paruošta.

6. Prekės, užsakytos Parduotuvėje, pristatomos trimis būdais:

1) kujerių tarnyba,

2) atsiėmimas įmonės prekybos slone: Juozapavičiaus g. 8, Vilnius,

3) kitu individiualiai su Klientu suderintu būdu .

7. Pasirinkę pristatymą kurjerių tarnyba apmokėjimas banko pavedimu atliekamas prieš išsiunčiant prekes, o apmoant grynais, pinigai sumokami kurjeriui arba kitu individualiai su Klientu sutartu būdu.

8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamos prekės, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Parduotuvę.

 

VI. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@čiapigiau.lt arba www. http://ciapigiau.lt/apie-mus-kontaktai nurodytais telefono numeriais arba raštu.

2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta valstybine kalba.